• Sala Thai
  • 2666 Alta Vista Dr, Ottawa, ON K1V 7T4
  • (613) 521-1102
  • Pick Up Hours
    • 11:30 AM - 02:30 PM
    • 05:00 PM - 10:00 PM

Please call restaurant at
(613) 521-1102